Новації пенсійного забезпечення

0
1038

З 1 жовтня 2011 року набрав чинності прийнятий 8 липня 2011 року Закон України “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи “ №3668- VI .

Щодо стажу:

1) збільшено вимоги до страхового стажу, за наявності якого особа набуває права на пенсію за віком, по інвалідності та в разі втрати годувальника. Так, для призначення пенсії за віком потрібно мати не менш як 15 років страхового стажу (ст.26); для призначення пенсії за І групою інвалідності, а також у період до 1 січня 2016 р. для призначення пенсії за II групою інвалідності залежно від віку, в якому особу визнано інвалідом, або на день звернення за пенсією слід мати від одного року до 10 років страхового стажу, а саме: до досягнення особою 25 років включно — 1 рік; від 26 років до досягнення особою 28 років включно —2 роки; від 29 років до досягнення особою 31 року включно —3 роки; від 32 років до досягнення особою 34 років включно —4 роки; від 35 років до досягнення особою 37 років включно —5 років; від 38 років до досягнення особою 40 років включно —6 років; від 41 року до досягнення особою 43 років включно —7 років; від 44 років до досягнення особою 48 років включно — 8 років; від 49 років до досягнення особою 53 років включно —9 років; від 54 років до досягнення особою 59 років включно —10 років;

для призначення пенсії за III групою інвалідності та пенсій в разі втрати годувальника, а також починаючи з 1 січня 2016 р. для призначення пенсії за II групою інвалідності на день звернення за пенсією, або залежно від віку, в якому особу визнано інвалідом (чи в якому настала смерть годувальника), слід мати від одного року до 14 років страхового стажу, а саме: до досягнення особою 23 років включно — 1 рік; від 24 років до досягнення особою 26 років включно —2 роки; від 27 років до досягнення особою 28 років включно —3 роки; від 29 років до досягнення особою 31 року включно —4 роки; від 32 років до досягнення особою 33 років включно —5 років; від 34 років до досягнення особою 35 років включно —6 років; від 36 років до досягнення особою 37 років включно —7 років; від 38 років до досягнення особою 39 років включно —8 років; від 40 років до досягнення особою 42 років включно —9 років; від 43 років до досягнення особою 45 років включно —10 років; від 46 років до досягнення особою 48 років включно —11 років; від 49 років до досягнення особою 51 року включно —12 років; від 52 років до досягнення особою 55 років включно —13 років; від 56 років до досягнення особою 59 років включно —14 років;

особи, визнані інвалідами (незалежно від групи) після досягнення пенсійного віку, мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу, зазначеного в абзаці першому ч.1 ст.26 Закону, тобто не менш як 15 років;

2) збільшено вимоги до страхового стажу, що дає право на встановлення мінімального розміру пенсії за віком у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. Так, абзацами першим і другим ч.1 ст.28 Закону передбачено, що мінімальний розмір пенсії за віком за наявності в чоловіків 35 років, а в жінок 30 років страхового стажу, встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом. За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1% розміру пенсії, обчисленої відповідно до ст.27 цього Закону, але не більш як на 1% мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цієї частини.

Норми щодо збільшення страхового стажу для визначення мінімального розміру пенсії не поширюються на пенсіонерів, яким пенсію призначено до ухвалення Закону 3668. За винятком тих, яким пенсія перераховуватиметься відповідно до п.4 ст.42 Закону з урахуванням заробітної плати за періоди страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

3) збільшено вимоги до страхового стажу, що дає право на обчислення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком. Пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах: інвалідам І групи — 100% пенсії за віком; інвалідам II групи — 90% пенсії за віком; інвалідам III групи — 50% пенсії за віком, обчисленої відповідно до ст.27 і 28 Закону. Якщо інваліди II та III групи не працюють та мають відповідний стаж роботи (без урахування періоду з дня встановлення інвалідності до досягнення віку), пенсія по інвалідності обчислюється в розмірі пенсії за віком, тобто без зменшення на 10 та 50%.

Пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком обчислюється за наявності такого страхового стажу:

а) для інвалідів II групи: у жінок — 20 років, а в чоловіків 25 років, якщо їм уперше встановлено інвалідність у віці до 46 років включно; у жінок — 21 рік, а в чоловіків 26 років, якщо їм уперше встановлено інвалідність у віці до 48 років включно; у жінок — 22 роки, а в чоловіків 27 років, якщо їм уперше встановлено інвалідність у віці до 50 років включно; у жінок — 23 роки, а в чоловіків 28 років, якщо їм уперше встановлено інвалідність у віці до 53 років включно; у жінок — 24 років, а в чоловіків 29 років, якщо їм уперше встановлено інвалідність у віці до 56 років включно; у жінок — 25 років, а в чоловіків 30 років, якщо їм уперше встановлено інвалідність у віці до 59 років включно;

б) для інвалідів II групи, які визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого ст.26 Закону 1058, та для інвалідів III групи — 35 років у чоловіків та 30 років у жінок;

4) збільшено вимоги до страхового стажу, що дає право на пенсію відповідно до законів України «Про статус народного депутата України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про державну службу». Для призначення пенсії за законами України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та «Про державну службу», крім стажу державної служби (10 років) та наукової роботи (для жінок — 15 років, для чоловіків — 20 років), потрібно мати також відповідний страховий стаж. З ухваленням Закону 3668 пенсія за зазначеними законами та за Законом України «Про статус народного депутата України» призначатиметься за наявності страхового стажу, потрібного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим ч.1 ст.28 Закону, тобто не менш як 30 років у жінок і 35 років у чоловіків. Вимоги щодо стажу державної служби та стажу наукової роботи не змінилися.

Звертаємо увагу на те, що з ухваленням Закону 3668 збережено умови визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах та на пенсію за вислугу років. Категорії осіб, які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах, а також осіб, які мають право на пенсію за вислугу років, визначені статтями 13, 14 і 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення». Законом 3668 зміни до зазначених статей не вносяться. Натомість внесено зміни до п. З Прикінцевих положень Закону 1058, якими передбачено збереження чинних вимог щодо стажу і віку для призначення пенсій за віком відповідних категорій осіб. З урахуванням зазначеного вимоги щодо віку та стажу, які дають право на пенсію за віком на пільгових умовах та на пенсію за вислугу років, залишаються незмінними.

Так, зокрема, зберігається право на призначення пенсії в разі досягнення 50 років за жінками, які народили п’ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, і за матерями інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку. У разі досягнення 45 років жінками і 50 років чоловіками матимуть право на пенсію особи, які працювали на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком №1.

Залишаються незмінними норми щодо призначення пенсії за вислугу років незалежно від віку працівникам закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту, артистам і спортсменам. При цьому надано можливість відстрочити призначення пенсії за вислугу років з відповідною компенсацією. Так, пунктом 71 Прикінцевих положень Закону 3668 передбачено, що особам, які на день досягнення пенсійного віку, передбаченого ст.26 цього Закону, працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів «є»—»ж» ст.55 Закону України «Про пенсійне забезпечення», і мають страховий стаж (для чоловіків — 35, для жінок — 30 років) на таких посадах, а також якщо вони до цього не одержували будь-якої пенсії, під час призначення пенсії за віком виплачується грошова допомога, яка не підлягає оподаткуванню, в розмірі їхніх десяти місячних пенсій станом на день її призначення. Виплата цієї грошової допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Г.Щепаняк, начальник відділу

управління ПФУ в Миколаївському районі.

Leave a Reply

avatar